Basis kennis: Model auto's met een brandstofmotor (link naar de auto's)

Moderne radiografisch bestuurde model auto's met een brandstof motor bieden de eigenaar veel (technisch) plezier waarbij het vermogen en het geluid van een échte verbrandingsmotor een extra dimensie toevoegt aan de snelheid en het rijplezier. Hou er wel rekening mee dat RC model auto's met brandstof motor alleen geschikt zijn voor bestuurders van 14 jaar en ouder.

De radiografische componenten

Een moderne brandstof RC auto is over het algemeen uitgerust met een twee kanaals zender en ontvangerset, waarmee twee aparte servo's onafhankelijk van elkaar worden aangestuurd. Eén servo bedient de stuurinrichting, en de andere servo bedient zowel de gashandel als de rem. Aan de ontvanger wordt een 6volt accupack aangesloten welke voor de noodzakelijk stroomvoorziening van de beide servo's en de ontvanger zelf zorgt. Meestal bestaat deze 6Volt stroomvoorziening uit een oplaadbaar accupack van vijf accucellen van elk 1,2Volt, of een batterijhouder met vier AA-batterijen.

Benodigdheden voor het starten van een brandstof model auto

Naast brandstof, welke geschikt is voor jouw type brandstof motor (een mix van methanol, nitromethaan en olie), zijn er nog enkele andere benodigdheden voor het starten van een brandstof motortje: een speciale gloeiplug accu, een gloeiplug verwarmer / aansteker met interne accu, luchtfilterolie, afterrun olie en brandstof filter.

Over brandstof motoren

Tweetakt motoren, zoals gebruikt in model auto's, staan bekend om hun eenvoudige en betrouwbare werking; brandstof en lucht worden gemengd in de carburateur, dit mengsel wordt door de motor naar binnen gezogen, samengeperst en ontstoken door middel van een gloeiplug. De 'ontploffing' die dan boven de zuiger ontstaat wordt door de krukas vertaald in een draaiende beweging, waarmee de auto wordt aangedreven. Een correcte verhouding van brandstof en lucht is van essentieel belang in dit proces.

De carburateur met de onderdelen benoemd:

1 - hoofdsproeier / 2 - lucht toevoer / 3 - gashandel / 4 - brandstof toevoer /
5 - naar de motor / 6 – stationair sproeier / 7 - lage toeren sproeier

De carburateur

De carburateur is dat gedeelte van de motor waar de brandstof met lucht wordt vermengd in de juiste verhouding en waar dit mengsel wordt verneveld. De gasschuif regelt de totale hoeveelheid brandstof/lucht welke beschikbaar is voor de motor. Een volledig geopende gasschuif zal meer brandstof/lucht mengsel naar de motor doen stromen, waardoor het toerental zal stijgen. De hoofdsproeier naald regelt de hoeveelheid brandstof die met de lucht vermengd moet worden, en met deze naald wordt het mengsel afgesteld tot de juiste verhouding brandstof/lucht. Minder brandstof betekent naar verhouding meer lucht en, en andersom betekent meer brandstof naar verhouding minder lucht. Dankzij deze hoofdsproeier naald kan je dus de brandstof/lucht verhouding optimaal afstellen. 

De gloeiplug

De voorverwarmde gloeiplug ontsteekt de samengeperste gassen welke boven de zuiger in de verbrandingskamer zijn samengeperst, waardoor er een explosie onstaat die de zuiger naar beneden drukt. Deze zuiger zet de krukas in beweging welke een roterende beweging maakt. Door de vliegwielwerking en een contra gewicht zal de zuiger weer naar boven gaan en de cyclus herhalen. De gloeiplug zal na het starten, nadat deze dus is voor gegloeid met de hierboven genoemde gloeiplug aansteker, blijven gloeien door de herhaaldelijke verbrandingsslagen van de zuiger. 

startersset / voorgloei apparaat, oplaadbaar

Het startmechanisme
De trekstarter is een manier om de brandstof motor handmatig te starten door het trekken aan een startkoord welke aan de achterzijde op de motor is gemonteerd. Door het herhaaldelijk snel, kort en krachtig aan het startkoortje te trekken, zal de motor starten, mits de carburateur een voldoende goed brandstof/lucht mengsel levert en er een gloeiplug aansteker met volle accu op de gloeiplug is geplaatst, waardoor de gloeiplug bij de startprocedure optimaal gloeit. De rotostart of e-start is een elektrische startmotor welke extern, dus los van de motor, met een speciale staaf in een speciaal startmechanisme aan de achterzijde van de motor wordt geplaatst. Door een druk op de knop zal de elektromotor het startmechanisme aandrijven, waardoor de motor zal starten, mits aan de zelfde voorwaarden als boven is voldaan.
Een startbox is een soort kist waarin een elektrische startmotor met aandrijfwiel is gemonteerd. Wanneer een model auto met het vliegwiel van de verbrandingsmotor op dit startwiel wordt gedrukt, zal de startmotor via het vliegwiel de motor aandrijven, waarmee de motor gestart kan worden.

(weer mits de carburateur en gloeiplug beiden in orde zijn).  Een gedemonteerde centrifugaal koppeling

De centrifugaal koppeling

Een centrifugaal koppeling zorgt dat de motor ontkoppelt blijft van de aandrijving, totdat een bepaald toerental is bereikt. Hierdoor wordt voorkomen dat de auto meteen begint te rijden nadat deze gestart is, en zorgt ervoor dat een motor stationair kan blijven draaien zonder dat de wielen worden aangedreven. Als de motor het juiste toerental bereikt (door gas te geven) zal de koppeling aangrijpen en zal het vermogen van de motor worden overgebracht op de wielen.

Het remsysteem

Net als 'full size' auto's hebben de meeste brandstof RC auto's een remsysteem. Het remsysteem van een modelauto is verbonden met de gasstand, als er geremd wordt, zal de carburateur geheel sluiten. Als er gas gegeven wordt zal het remsysteem vrij worden gegeven. De remmen worden in werking gezet door de gashandel op de afstandbediening voorbij het middelpunt terug te trekken.

Brandstof voor model auto's

Brandstof voor model auto's bestaat uit drie componenten; Methanol en Nitro-Methaan voor de verbranding en olie (of ander smeermiddel ) voor de smering. Een hoger percentage Nitro-Methaan zal voor een hoger vermogen zorgen, maar de motor zal lastiger te starten zijn

De startprocedure voor model auto's met een brandstof motor

Een algemene start procedure voor het starten van een brandstof motor wordt hier beschreven, maar lees altijd eerst de instructies van de leverancier van jouw model motor en/of auto.

(1) Plaats de auto op een verhoging of een blok hout zodat alle wielen los van de grond staan, en de auto toch stevig en stabiel staat.

(2) Schakel eerst de zender aan en daarna de ontvanger en de servo's in de auto. Controleer de werking van de ontvanger en servo's en zorg dat de trimregelaars van de afstandbediening in de neutraal stand staan.

(3) Vul de brandstoftank met geschikte brandstof

(4) Druk op de choke knop totdat de brandstof de carburateur bereikt. Of houdt één vinger op de uitlaat opening terwijl je enkele malen rustig aan de trekstarter kabel trekt. Hierdoor zal de druk in de uitlaat via de drukslang brandstof naar de carburateur pompen.

(5) Sluit een gloeiplug aansteker met volle accu aan

(6) Trek enkele malen kort en krachtig aan het trekstarter koord, of druk enkele seconden op de startknop van een elektrisch startsysteem.

(6a) Mocht de motor niet starten, verstel dan de servotrim van de gashandel enkele kliks zodat de gasschuif enkele millimeters opent, en herhaal de start procedure vanaf punt 5.

(7)Als de motor gestart is, geef dan enkele korte stootjes gas door middel van de gashandel op de afstandbediening om de motor op te warmen. Ga hierbij van stationair tot half gas, en doe dit twee of drie maal.

(8) Als het stationair toerental is gestabiliseerd, verwijder dan de gloeiplug aansteker en stel eventueel de servotrim op de afstandbediening weer terug in de neutraal stand.

Het stoppen / uitschakelen van een brandstof motor

Een brandstof motor kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld; één manier is om het luchtfilter te verwijderen en één vinger op het gat van de carburateur te drukken. De motor krijgt dan geen lucht meer en smoort direct. Een andere manier is door het dichtdrukken van de uitlaat. Houd er wel rekening mee dat een uitlaat extreem heet kan worden, waardoor je jezelf lelijk kan verbranden. Een andere beproefde en in wedstrijden veel gebruikte methode is het tegenhouden van het vliegwiel. Met de vinger of (beter!) een stukje hout wordt het vliegwiel tegengehouden door het stukje hout tegen het vliegwiel te drukken. Hierdoor zal de motor zo sterk worden afgeremd, dat deze bijna direct uitslaat.